chuyển quân .

chuyển quân .

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

* THƠ XUÂN .'' 2013 ''


                  THƠ .
            
             NĂM CON......RẮN


Khắm     Xuân    Yên     Ta     Dáo    Nghênh     Đây      NămKhá       Sang      Trí    Đây    Dác      Ngang     Ghế      Rồng  Đô         Ta        Cứ    Không  Nhìn     Rắn         Xin        Đã  Vàng     Chúc    Làm    Để      Quanh    Mắt       Mời      Qua Mặc     Cho      Ắt       Dân      Rắn        Bò          Cụ         MờiSức      Trăm     Sẽ       Ta       Khẽ       Lên        Rắn       Ông Tiêu     Họ        No       Đói    Cười      Ghế       Lên       Xuống 
      
      <           <          <          <          <           <            <            <                 GIANG.HOA KHÔNG GIAN .''yellow ''

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét