chuyển quân .

chuyển quân .

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

* * * GIÃ TỪ VŨ KHÍ ( 19 ).

TIẾC THƯƠNG ANH :" DŨNG XÌ ..."


DŨNG XÌ ơi bốn mươi năm cách biệt .
Tôi tưởng Anh đang sống ở CỜ HOA .
Mới hôm qua , nhờ ĐÍCH THÂN CHU HÀ .
Tôi mới biết Anh đà nằm xuống .Nơi Anh đến núi rừng hùng vỹ .
ĐÈO PHƯỢNG HOÀNG ôm ấp xác thân Anh .
Hôm nay đây cho dẫu quá muộn màng .
Xin được thắp nén nhang đưa tiễn .
( Thăm lại chiến trường xưa , 8/2012 với T/U Long , đèo Phượng Hoàng Quôc Lộ 21 .... ) 

Anh nằm xuống không người thân vuốt mặt .
Không Đệ Huynh ngả mũ tay chào .
Không ai biết Anh nằm xuống nơi nao .
Không nấm mồ phủ LÁ CỜ TỔ QUỐC .


Thôi anh nhé NGÀN THU THAO DIỄN NGHỈ .
Nợ Sơn Hà Anh đã trả xong .
Chì tiếc rằng LỊCH SỬ ĐÃ SANG TRANG .
Không ai nhắc DŨNG XÌ TÊN ANG ĐẤY ....                                GIANG HOA KHÔNG GIAN '' yellow ''*** Viết cho ĐĐT 23 của tôi đã nằm xuống ở đèo Phượng Hoàng trên đường tiến đành chiếm lại Tp BMT tháng 3/1975 . Vũ Đình Giang , Thường Vụ  ĐĐ ... )