chuyển quân .

chuyển quân .

Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

* * * GIÃ TỪ VŨ KHÍ '' 59 ''

 THÁNG TƯ ...

Nước mất nhà tan ... tàn cuộc chiến .
Quan quân tơi tả .... vạn nẻo đường .
Người dân khiếp sợ ... đua nhay chạy .
Vượt biển ra khơi ... chẳng bến bờ .


Nếu mà may mắn ... con nuôi mẹ .
Bằng không ngược lại ... mẹ nuôi con .
Xui hơn thế nữa ... con nuôi cá .
Thân xác chôn vùi ... dưới biển đông .

Khi đi lo sợ ... chui lủi trốn .
 Ngày về rực rỡ ... với cờ hoa .
Chung quy cũng chỉ ...vài ba chữ .
Đô vàng tiền bạc ... nghĩa tình chi .

                             GIANGHOAKHONGGIAN '' yellow ''