LÒNG NHÂN ĐẠO CỦA NGƯỜI LÍNH NHẢY DÙ KHI ĐỐI XỬ VỚI TÙ BINH

LÒNG NHÂN ĐẠO CỦA NGƯỜI LÍNH NHẢY DÙ KHI ĐỐI XỬ VỚI TÙ BINH

Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

* * * GIÃ TỪ VŨ KHÍ '' 59 ''

 THÁNG TƯ ...

Nước mất nhà tan ... tàn cuộc chiến .
Quan quân tơi tả .... vạn nẻo đường .
Người dân khiếp sợ ... đua nhay chạy .
Vượt biển ra khơi ... chẳng bến bờ .


Nếu mà may mắn ... con nuôi mẹ .
Bằng không ngược lại ... mẹ nuôi con .
Xui hơn thế nữa ... con nuôi cá .
Thân xác chôn vùi ... dưới biển đông .

Khi đi lo sợ ... chui lủi trốn .
 Ngày về rực rỡ ... với cờ hoa .
Chung quy cũng chỉ ...vài ba chữ .
Đô vàng tiền bạc ... nghĩa tình chi .

                             GIANGHOAKHONGGIAN '' yellow ''