LÒNG NHÂN ĐẠO CỦA NGƯỜI LÍNH NHẢY DÙ KHI ĐỐI XỬ VỚI TÙ BINH

LÒNG NHÂN ĐẠO CỦA NGƯỜI LÍNH NHẢY DÙ KHI ĐỐI XỬ VỚI TÙ BINH

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

* * * GIÃ TỪ VŨ KHÍ ( 19 ).

TIẾC THƯƠNG ANH :" DŨNG XÌ ..."


DŨNG XÌ ơi bốn mươi năm cách biệt .
Tôi tưởng Anh đang sống ở CỜ HOA .
Mới hôm qua , nhờ ĐÍCH THÂN CHU HÀ .
Tôi mới biết Anh đà nằm xuống .Nơi Anh đến núi rừng hùng vỹ .
ĐÈO PHƯỢNG HOÀNG ôm ấp xác thân Anh .
Hôm nay đây cho dẫu quá muộn màng .
Xin được thắp nén nhang đưa tiễn .
( Thăm lại chiến trường xưa , 8/2012 với T/U Long , đèo Phượng Hoàng Quôc Lộ 21 .... ) 

Anh nằm xuống không người thân vuốt mặt .
Không Đệ Huynh ngả mũ tay chào .
Không ai biết Anh nằm xuống nơi nao .
Không nấm mồ phủ LÁ CỜ TỔ QUỐC .


Thôi anh nhé NGÀN THU THAO DIỄN NGHỈ .
Nợ Sơn Hà Anh đã trả xong .
Chì tiếc rằng LỊCH SỬ ĐÃ SANG TRANG .
Không ai nhắc DŨNG XÌ TÊN ANG ĐẤY ....                                GIANG HOA KHÔNG GIAN '' yellow ''*** Viết cho ĐĐT 23 của tôi đã nằm xuống ở đèo Phượng Hoàng trên đường tiến đành chiếm lại Tp BMT tháng 3/1975 . Vũ Đình Giang , Thường Vụ  ĐĐ ... )