LÒNG NHÂN ĐẠO CỦA NGƯỜI LÍNH NHẢY DÙ KHI ĐỐI XỬ VỚI TÙ BINH

LÒNG NHÂN ĐẠO CỦA NGƯỜI LÍNH NHẢY DÙ KHI ĐỐI XỬ VỚI TÙ BINH

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

* * * GIÃ TỪ VŨ KHÍ '' 3 7 ''

 30 THÁNG 4 ...

Ba mươi tháng tư , TÔI GIÃ TỪ VŨ KHÍ .
 Súng đạn còn , SAO LẠI PHẢI BUÔNG TAY ?
Ngơ ngác nhìn , NGƯỜI DÂN CHẠY GIẶC .
Đồng đội vội vàng , VẤT BỎ CHINH Y ...Xung quanh tôi , NHỮNG CHIẾN XA OAI DŨNG .
Nằm trơ mình , NHƯ KHỐI ĐÁ VÔ TRI .
Tôi bước đi , NHƯNG LÒNG KHÔNG ĐỊNH HƯỚNG .
Như địa bàn , ĐÃ LIỆT NHỮNG VÓNG QUAY .

Sau lưng tôi , LÀ DÒNG NGƯỜI Ô HỢP .
Tiến vào thành , TRONG MẮT NHỮNG ÂU LO .
Sợ giống như , MÙA XUÂN SÁU TÁM .
Hay mùa hè , MỘT CHÍN BẨY HAI ....
              GIANG HOA KHÔNG GIAN '' yellow ''