LÒNG NHÂN ĐẠO CỦA NGƯỜI LÍNH NHẢY DÙ KHI ĐỐI XỬ VỚI TÙ BINH

LÒNG NHÂN ĐẠO CỦA NGƯỜI LÍNH NHẢY DÙ KHI ĐỐI XỬ VỚI TÙ BINH

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

* * * GĨA TỪ VŨ KHÍ '' 51 ''

 NGHỊCH LÝ ... TẠI SAO ???

          Dân tộc Việt Nam chúng ta trải qua những cuộc chiến đấu dựng nước và giữ nước , từ thuở cha ông cho đến chúng ta ngày nay ...
     
           Theo sử sách ghi lại , thì 1000 năm đô hộ giặc Tàu , 100 năm đô hộ giặc Tây , 20 năm nội chiến từng ngày ...

           1000 năm đô hộ giặc Tàu , 100 năm đô hộ giặc Tây , tôi xin được không nói đến bởi đó là do sử sách ghi lại . 
        Tôi chỉ xin được nói đến 20 năm nội chiến từng ngày , bởi đây là cuộc chiến sau cùng và tôi là người tham chiến và chứng kiến ...

         Sau ngày 20 tháng 7 năm 1954 , Pháp ký hiệp định Genever , kết thúc chiến tranh giữa Việt Nam và Pháp ... 
          Những tưởng hòa bình sẽ đến với dân tộc Việt Nam , mọi người được hưởng những ngày bình an không còn tiếng súng nổ đạn bay , không còn những người trai tráng phải chết bất thường do bom đạn ...

           Nhưng không , cuộc chiến lại bắt đầu chuyển sang hình thức khác , đây không còn là cuộc chiến chống ngoại xâm nữa , mà là cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa anh em với nhau của hai miền Nam Bắc Việt Nam ...

          Theo nội dung của hiệp định Gienever , thì Việt nam sẽ bị chia cắt ra làm hai miền , điểm của lằn ranh chia cắt này là con sông Bến Hải , với cây cầu Hiền Lương , vỹ tuyến 17 làm ranh giới .

        Miền bắc  Việt Nam từ vỹ tuyến 17 ngược về phía bắc giáp với Trung Cộng sống theo chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Sản và được gọi là VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ...
             Thủ đô là HÀ NỘI .

      Miền nam Việt Nam từ vỹ tuyến 17 đến mũi Cà Mau sống theo chế độ Tư Bản Tự Do , gọi là VIỆT NAM CÔNG HÒA ...
           Thủ đô là SÀI GÒN ...

       Nếu miền bắc Việt Nam tuân thủ theo hiệp định Gieneve , thì có lẽ không có cuộc chiến tranh tương tàn kéo dài hơn 20 năm qua ...
      
         Bởi sau khi hiệp định được ký kết thì họ đã âm thầm cài đặt cán bộ nằm vùng tại miền nam Việt Nam , một số cán bộ được tập kết đưa ra bắc , đề rồi sau đó quay trở lại miền nam hoạt động ...

        Tại miền bắc , sau khi hiệp định được ký kết , thì hàng triệu người đã di cư vào miền nam .
     
       Đa số là những thành phần chức sắc , giầu có trí thức và công giáo . 
       Họ nhận ra rằng mình sẽ bị buộc tội cường hào ác bá , là thành phần có nợ máu với nhân dân , sẽ bị tử hình là điều không tránh khỏi , tất cả đã bỏ tài sản , thậm chí bỏ cả gia đình chạy vào miền nam thoát thân ...

         Tại miền nam Việt Nam , Ông Ngô Đình Diệm được người Mỹ hậu thuẫn đưa lên làm Thủ Tướng , sau này trở thành TỔNG THỐNG VIỆT NAM CÔNG HÒA giai đoạn 1954 đến 1963 .

        Người Mỹ tưởng đưa Ông Diệm lên để dễ bề sai khiến , nhưng họ đã lầm . Ông Diệm với tinh thần dân tộc và lòng tự trọng , không chấp nhận làm công cụ của người Mỹ ...

         Thấy Ông Diệm có vẻ cứng đầu không như mong muốn , người ta đã dằn mặt Ông bằng cách cho Quân Đội làm phản . 
          Năm 1960 (?) Không Quân Việt Nam Cộng Hòa đã ném bom Dinh Độc Lập , 1 chiếc bị bằn hạ rớt xuống bến Bạch Đằng , 1 chiếc bay qua Miên , sau đó bị dẫn độ về Việt Nam ...

         Tổng Thống Ngô Đình Diệm vẫn không thay đổi lập trường của mình . Ông chỉ muốn nhận tiền viện trợ của chính phủ Mỹ , chứ không muốn nợ máu của người Mỹ . Ông cho rằng nợ tiền có thể trả , nhưng nợ máu thì không trả được . 

       Trong khi người Mỹ muốn đưa quân đội sang Việt Nam với lý do tiêu diệt Cộng Sản .

       Trong suốt thời gian Ông Diệm nắm quyền điều hành miền nam Việt Nam , tình hình chiến sự có vẻ yên tĩnh , không có gì nghiêm trọng . Hai miền nam bắc , anh em vận liên lạc với nhau bằng cách gửi bưu thiếp cho nhau để hỏi thăm tình hình của những người thân ...

      Tại thủ đô Sài Gòn , Quân Đội lo ổn định an ninh cho thủ đô , các nhóm quân phiến loạn bị tiêu diệt . Tình hình an ninh ổn định tốt ...

       Thế nhưng người Mỹ không hài lòng và một lần nữa Quân Đội đảo chánh lật đổ chế độ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm vào ngày 1 tháng 11 năm 1963 .

         Trong cuộc đảo chánh này , hai anh em Ông Diệm và Ông cố vấn Ngô Đình Nhu đã bị quân đảo chánh bắn chết trên 1 chiếc M113 ...

              CHIẾN TRANH BẮT ĐẦU LEO THANG TỪ ĐÂY ...
                                                ( Còn tiếp ) 


                GIANGHOAKHONGGIAN ''yellow ''