LÒNG NHÂN ĐẠO CỦA NGƯỜI LÍNH NHẢY DÙ KHI ĐỐI XỬ VỚI TÙ BINH

LÒNG NHÂN ĐẠO CỦA NGƯỜI LÍNH NHẢY DÙ KHI ĐỐI XỬ VỚI TÙ BINH

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

* * * GIÃ TỪ VŨ KHÍ '' 57 ''

 GỌI BẠN . 

Tao gọi mày đã năm lần bẩy lượt .
Mày nghe không mau đứng dậy cùng tao .
Để đi theo đồng đội tiến quân vào .
Giành lại đất cổ thành ĐINH CÔNG TRÁNG .

Tao gọi mày đã năm lần bẩy lượt .
Đứng lên nào súng đạn vác lên vai .
Nếu có chết DỰNG CỜ xong hãy chết .
Chớ đừng nằm bên ven lộ ven sông .

Tao gọi mày đã năm lần bẩy lượt .
Mày nghe không pháo giặc nổ trên đầu .
Có những đứa phải lui về tuyến cuối .
Có những thằng đạp xác giặc tiến lên .


Tao gọi mày đã năm lần bẩy lượt .
Tiếng xung phong vang dội mọi nẻo đường .
Cờ ta bay trên trời cao lộng gió .
Sao mày không mở mắt lớn ra nhìn .

Tao gọi mày đã năm lần bẩy lượt .
Mày nghe không mau đứng dậy cùng tao .
Dơ tay chào cờ ta bay trong gió .
Cổ thành xưa giờ đã thuộc vế ta ...

             GIANGHOAKHONGGIAN '' yellow ''