chuyển quân .

chuyển quân .

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

* * * GIÃ TỪ VŨ KHÍ '' 57 ''

 GỌI BẠN . 

Tao gọi mày đã năm lần bẩy lượt .
Mày nghe không mau đứng dậy cùng tao .
Để đi theo đồng đội tiến quân vào .
Giành lại đất cổ thành ĐINH CÔNG TRÁNG .

Tao gọi mày đã năm lần bẩy lượt .
Đứng lên nào súng đạn vác lên vai .
Nếu có chết DỰNG CỜ xong hãy chết .
Chớ đừng nằm bên ven lộ ven sông .

Tao gọi mày đã năm lần bẩy lượt .
Mày nghe không pháo giặc nổ trên đầu .
Có những đứa phải lui về tuyến cuối .
Có những thằng đạp xác giặc tiến lên .


Tao gọi mày đã năm lần bẩy lượt .
Tiếng xung phong vang dội mọi nẻo đường .
Cờ ta bay trên trời cao lộng gió .
Sao mày không mở mắt lớn ra nhìn .

Tao gọi mày đã năm lần bẩy lượt .
Mày nghe không mau đứng dậy cùng tao .
Dơ tay chào cờ ta bay trong gió .
Cổ thành xưa giờ đã thuộc vế ta ...

             GIANGHOAKHONGGIAN '' yellow ''