chuyển quân .

chuyển quân .

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

* * * GIÃ TỪ VŨ KHÍ '' 58 ''

 ĐI CÓ VỀ KHÔNG  ...

Máu của Anh thấm vào lòng đất Mẹ .
Cho cây rừng thêm xanh lá trổ hoa .
Thịt da Anh vương vãi khắp San Hà .
Như để lấp hố đạn thù gieo rắc .

Đời lính chiến những ngày đêm gian khổ .
Tháng năm dài trong nỗi nhớ đeo mang .
Ta lầm lũi truy tìm theo giấu giặc .
Khi lên non lúc vượt thác qua ghềnh .


Nếu may mắn ... về trên đôi nạng gỗ .
Còn không thì ... bên hòm gỗ cài hoa .
Có khi về ... bằng những chiếc băng ca .
Mà trên đó ... không nhìn ra người nữa .

Thôi đừng trách đời LÍNH DÙ là thế .
Nhiều người đi nhưng được mấy ai về .
Như câu nói đùa vui qua ly rượu .
LÍNH NHẢY DÙ ... thường đi có về không ...

        GIANGHOAKHONGGIAN '' yellow ''