LÒNG NHÂN ĐẠO CỦA NGƯỜI LÍNH NHẢY DÙ KHI ĐỐI XỬ VỚI TÙ BINH

LÒNG NHÂN ĐẠO CỦA NGƯỜI LÍNH NHẢY DÙ KHI ĐỐI XỬ VỚI TÙ BINH

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

* VIET CHO DAN THUỲ MỘT THỜI DỂ YÊU & MỘT THỜI ĐỂ CHẾT '' 27 ''


  CHIẾN TRANH VÀ TÌNH YÊU .


        DỊNH  HƯỚNG BẢN DỒ .


           Em yêu . Hôm nay là bài học cuối cùng của khoá học , anh và các bạn dược chia ra thành từng nhóm , mỗi nhóm 10 người cùng với 1 tấm  bản dồ và một cái dịa bàn , toạ dộ dã dược huấn luyện viên chấm sẵn , những gì dã học nay dược dem ra thực hành , làm sao dể di dến dúng mục tiêu như dã chấm trên bản dố .

     
         Vậy muốn dến dúng mục tiêu ngoài thực tế , người lính phải biết sử dụng bản dồ và dịa bàn một cách chính xác , mà muốn di dến mục tiêu chính xác thì trước hết phải biết dịnh hướng bản dồ , vậy dịnh hướng bản dồ là gì ? 

         Dịnh hướng bản dồ là làm sao dể xác dịnh dược  mục tiêu trên bản dồ và thực tế mặt dất là một , mà muốn dược như vậy trước hết ta phải tìm dược hướng bắc trên bản dồ và hướng bắc ngòài  thục tế là một , nghỉa là phải trùng khớp với nhau , sau khi ta dã có hướng bắc dúng ta sẽ tìm ra mục tiêu dễ dàng .
  
        Cụ thể , sau khi có hướng bác  dúng , ta dể bản dồ yên tại vị trí , sau dó ta xoay dịa bàn dến muc tiêu xem ta phải di hướng bao nhiêu ly giác và dùng dịa bàn do xem từ chỗ ta dứng dến mục tiêu là khoảng cách bao nhiêu , có hai yếu tố trên , bấy giờ ta cứ giử dúng hướng mà di và nhìn vào bản dố dối chiếu với thực tế xem cả hai có giống nhau không thế thôi .
          Nên nhớ bản dồ tác chiến và thực tế giống nhau chính xác 100% .
     
        Trong bản dồ quân sự , rất rõ từng chi tiết nhỏ , từ con suối dã kho cạn cho dến những con dường mòn bỏ hoang lâu ngày không người sử dụng , tất cả dều có trên bản dồ , có 3 loại bản dồ , loại có cạnh là 1cm tỷ lệ là 1/100.000 dùng cho máy bay trực thăng , loại có cạnh là 2cm tỷ lệ 1/50.000 dùng cho bộ binh như anh và loại có cạnh là 4 cm tỷ lệ 1/25.000 dùng cho dơn vị trưởng sử dụng .
      Cho dù tỷ lệ là bao nhiêu thì 1 ô vuông trên bản dồ cũng là 1 km vuông .......
      
       Em yêu . Bãi tập là những khu rừng chồi cây cối thấp không một bóng mát , mồ hôi nhễ nhãi chảy xuống mắt cay như bôi ớt, cứ thế thằng di sau nhìn thằng di trước mà di , thỉnh thoảng lại có thằng la lên là di sai rồi., thế là cả toán lại nhốn nháo lên chụm dầu vào xem lại bản dồ vả dịa bàn .
     Cuối cùng thì bài học cũng kết thúc một cách tốt dẹp.....................

       Vài ngày nữa khoá học kết thúc  anh sẽ lại trở về don vị , trở lại với chiến trường và dồng dội .không biết rồi ngày mai sẽ ra sao  ....

              GIANG HOA KHÔNG GIAN " yellow ''


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét